Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus

Marcus Aurelius Antoninus

Marcus Aurelius Antoninus Augustus se narodil 26. dubna 121 v Římě a zemřel 17. března 180. Byl římským císařem v letech 161 až 180, přičemž náležel k tzv. adoptivním císařům. Patřil rovněž mezi význačné představitele pozdní fáze vývoje filozofie stoicismu, kvůli čemuž bývá nazýván „filozof na trůně“. Navzdory jeho vysoké mravní integritě a výjimečným osobním schopnostem skončilo za jeho vlády dlouhotrvající období míru a prosperity římské říše, jejíž stabilita byla stále více nahlodávána jak zahraničními hrozbami, tak vnitřními problémy.

 

Hovory k sobě

 

Hovory k sobě

Marcus Aurelius Antoninus - Hovory k sobě   Řecky psaný spis Hovory k sobě (Ta eis heauton) se skládá z dvanácti knih, které byly napsány při tažení proti Kvádům v oblasti kolem Dunaje. Každá kniha se skládá z jednotlivých, různě dlouhých, uzavřených myšlenek. Jsou to zápisky, které jsou směřovány právě jeho vlastní osobě - je to uvědomení si sebe sama, svých slabostí. Je to snaha dodat si sebedůvěry v těžkých životních zkouškách, snaha uzavření se do sebe a zamyšlení se nad základními životními otázkami.

Hovory k sobě jsou neobvyklým dílem v kontextu starověkého písemnictví. Neobvyklým osobou svého autora a svým obsahem. Sepsal je Marcus Aurelius, římský císař, jemuž se přezdívalo filosof na trůně. Kniha poskytuje útěchu v protivenstvích, učí trpělivosti a životu ve shodě s přírodou a pomáhá dosažení rovnováhy. Právě pro tyto vlastnosti byla jeho moudrá kniha vždy oblíbenou četbou.

Poslechnout si a číst více ...

O správné cestě rozumu

Marcus Aurelius Antoninus - O správné cestě rozumu   Poslechnout si ...