Marcus Aurelius

Marcus Aurelius Antoninus - O správné cestě rozumu

Z překladu Rudolfa Kuthana v roce 1968 upravila pro rozhlas Marcela Vlčková, z tohoto již upraveného překladu pak připravil Václav Cibula.
Režie: Jan Tůma
Čte: Josef Somr 

 

O správné cestě rozumu