Kateřina Motyčková

Karaimi a Maok
Nejcennější dar, jaký můžeš dát, jsi ty sám
Vánoční meditační koncert
Praha, 18. 12. 2013