K zamyšlení

Nelpění

Nelpění je ctnost, kterou člověk musí neustále rozvíjet, aby dosáhl duchovní očisty (osvobození). Je to ctnost, která trhá nejmocnější lidská pouta - vztahy k pozemskému životu. Uskuteční-li ji, ovládne svět příčin a takto nabytou mocí dosáhne stavu vyššího než bozi. Proto nad tuto ctnost není nic, co by zasluhovalo, aby se tomu tolik věnoval.

Nelpění zbavuje strachu. Kdo nelpí, nepatří již ani do pekla ani do nebe, neboť je nad ně povznesen. Může navštěvovat všechny sféry, nebe i peklo, může vidět Boha a poznat všechna tajemství vesmíru, neboť nelpěním nabyl volnosti. Všichni mudrci byli narozeni z ctnosti nelpění, která je nejzákladnější kázní v mystické praxi. To však neznamená, že musili ztratit smysl pro povinnost ve všedním životě, neboť bez účastenství na tomto životě by nemohli dosáhnout úplného vybití karmy, jež vede k vědění a odstraňuje utrpení.

Hledáme-li původ lidské slabosti a utrpení, shledáme, že pramení z připoutanosti na milovanou věc či osobu. Člověk nekontroluje ani neovládá své náklonnosti, a proto je věnuje i tomu, co jich není hodno. Tím přenáší nejlepší a nejpotřebnější duševní síly na milovanou věc, a jestliže tato osoba reaguje na jeho duševní stav, vytvořený láskou, smísí se jeho síly se silami toho, co miluje. Ježto však toužící člověk a to, co miluje, nebývají vždy stejné povahy, může být smíšení jejich psychických sil příčinou utrpení. To lze nejlépe pozorovat u lidí žijících animálně. Ti se nejsnáze nadchnou pro určitou věc, neustále se jí obírají, a když nakonec zjistí, že porozumění nebo lépe duševní spojení není možné, přepadne je slabost a skleslost, z nichž se pak vyvine utrpení.

Také rozvoj rozumnosti a inteligence je přímo závislý na tom, jak se člověk odpoutá od světa. To znamená, že když nelpí na ničem světském a je na základě životních zkušeností opatrný v náklonnostech, stává se bystřejším a chápavějším. Když však dospěje k naprostému nezájmu o světské věci a neupadne do tuposti, probudí se u něho větší postřehová síla, která je závislá na činnosti tzv. jemnějších smyslů. Jeho instinkty se prohlubují, cit se stává jemnějším a pronikavějším, takže může postupně pronikat i tam, kam dosud nemohl proniknout ani smysly ani rozumem. Z toho je zřejmé, jaký význam má ctnost nelpění.

 

Každý má jinou cestu jak přestat lpět a proto zde není popsán jeden návod jak přestat. Prostě si procházejte tento web, čtěte, poslouchejte (klidně i 10x dokola než to pochopíte) a jděte za tím co vám "padne do oka". Ale pozor, názory, postupy apod. jsou jen předkládány, nemusíte je poslouchat, věřte pouze sobě a svým postupům.