K zamyšlení

Myšlenka a voda

Ukázka toho jak naše chování ovlivňuje všechno a všechny, včetně nás. Z filmu Co my jen víme? 

 

 

Film Co My Jen Víme !?

CoMyJenVíme!? / What the #$*! Do We (K)now!?