K inspiraci

Permakultura

Permakultura je koncepce přístupu k zemědělství, přírodě a životnímu prostředí obecně usilující o trvalou udržitelnost nebo ještě lépe o regeneraci přírodních zdrojů.

Principy permakulturního designu podle Permakultury Davida Holmgrena:
1. Pozoruj a jednej (Krása je v očích pozorovatele)
2. Zachycuj a uchovávej energii (Kuj železo, dokud je žhavé)
3. Získávej výnos (S prázdným žaludkem se špatně pracuje)
4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu (Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace)
5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich (Příroda sama ví, co dělá)
6. Nevytvářej odpad (Kdo šetří má za tři. Jedna včasná záplata ušetří devět dalších)
7. Navrhuj od vzorů k detailům (Pro stromy nevidět les)
8. Dej přednost začleňování před oddělováním (Více rukou, méně práce)
9. Využívej malých a pomalých řešení (Čím jsou větší, tím tvrději dopadají. Pomalí a vytrvalí vyhrávají)
10. Využívej rozmanitosti a važ si jí (Neukládej všechna vejce do jednoho košíku)
11. Využívej krajů a važ si okrajových systémů (Nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná)
12. Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj (Vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou)

Obvyklé metody:
- Agrolesnictví
- Vyvýšené záhony
- Přírodní stavitelství
- Využití dešťové vody
- Plošné mulčování
- Řízená intenzivní rotační pastva
- Zónování pozemku

 

Eliška Jílková, Miroslav Jílek - Permakultura jako cesta k sobě

 

Tomáš Svoboda, Martina Kociánová - Permakultura v praxi - Kupředu do minulosti, 11. 8. 2015

Tomáš Svoboda, Martina Kociánová - Jedlý les a permakultura - Kupředu do minulosti

 

Permakultura v podání agrárního rebela Seppa Holzera

 

Naše jedlá permakulturní zahrada

 

Permakultura: Hospodaření s přírodou

 

Permakultura, 1991