K inspiraci

Poselství sádhuů z indického Varanásí

Inspirativní promluva Floyda "Rudé vrány" Westermana z kmene Siouxů a Orena Lyonse z kmene Irokézů.

Závěrečná scéna z dokumentárního filmu "Beyond".