František Drtikol

Poznání a samádhi podle Fráni Drtikola

Český mystik a fotograf vysvětluje, jak máme chápat a vnímat samádhi, a jak ho dosáhnul on sám. Čte Gabriela Filippi, v komponovaném večeru Doteky Léčivého divadla, dne 29. 9. 2013, Praha, Art Space, Řetězová 7.

Samádhi je pálíjské i sanskrtské slovo označující buddhistickou a hinduistickou meditační praxi rozvoje soustředění. Doslova přeloženo znamená „připevnění", „ukotvení" mysli na jeden objekt. V buddhismu je samádhi první ze dvou forem kultivace mysli. Jejím cílem je uklidnění mysli (samathá) a její zaostření (ekaggata), které pak umožní intuitivní vhled do pravé podoby skutečnosti. V hinduismu je, na rozdíl od buddhismu, samádhi nejvyšším stavem mysli. Většinou se tak označuje dočasná zkušenost dosažení absolutní skutečnosti (prožití jednoty átma a brahma, sjednocení s božstvem).