František Drtikol

František Drtikol - Duchovní cesta, svazek 2

František Drtikol - Duchovní cesta, sv. 2

 

Další svazek Duchovní cesty z knižnice Františka Drtikola pokračuje v postupném odkrývání dochovaných autentických textových a obrazových materiálů filosofického a uměleckého odkazu Františka Drtikola. Kniha je sestavená z různých rukopisů, samostatných a vesměs přesně datovaných myšlenek, dopisů, písemných záznamů a také ze svědectví a vzpomínek jeho přátel a žáků. Významným způsobem se dotýká i Drtikolovy fotografické spirituální tvorby po roce 1930, což dále umocňuje obrazová část věnovaná jeho mystické malbě z období mezi roky 1931–1948, tedy zachycující její nástup a vyvrcholení po roce 1935, kdy se úplně vzdal fotografické tvorby coby hlavního prostředku svého uměleckého vyjádření.

Podle dochovaných originálů z Drtikolova archivu a archivu jeho žáků sestavil Stanislav Doležal.

 

Nakladatelství: Svět
Počet stran: 400 
Rozměr: 15,6 × 18,7 cm
ISBN: 978-80-87201-00-8