Eckhart Tolle

Eckhart Tolle

Eckhart Tolle    

Eckhart Tolle, narozen 16. února 1948 v Německu je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních 13 let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo 29 let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.

Odešel ze společenských kruhů a dva roky žil bez domova na ulici. Dny trávil v největší blaženosti a následujících několik let strávil integrováním a prohlubováním této osobní transformace, která byla začátkem intenzivní duchovní cesty.

Nyní je poradcem a duchovním učitelem, pracujícím s jedinci i malými skupinami v Evropě a Severní Americe. Od roku 1996 žije ve Vancouveru v Britské Kolumbii. Jeho první kniha Moc přítomného okamžiku (The Power of Now) se stala „#1 New York Times bestseller“ a byla přeložena do 33 jazyků.

Co ještě chcete přidávat?

Eckhart Tolle - Co ještě chcete přidávat?   Zhlédnout ...

Ego

Eckhart Tolle - O egu   Je ego zdrojem našich myšlenek a nebo se naše myšlenky tvoří jinde a poté procházejí egem? 

Zhlédnout ...

Hledání něčeho více

Eckhart Tolle - Hledání něčeho více   Zhlédnout ...

Jeden vědomý nádech

Eckhart Tolle - Jeden vědomý nádech   Zhlédnout ...

Kdo toto všechno dělá?

Eckhart Tolle - Kdo toto všechno dělá?   Zhlédnout ...

Knihy Eckharta Tolleho

Knihy Eckharta Tolleho   Seznam knih Eckharta Tolleho. 

Podívat se ...

Máme svůj vlastní Stín?

Eckhart Tolle - Máme svůj vlastní Stín?   Četl jsem, že tak dlouho jak se nacházíme v těle máme svůj Stín. Je pro Vás pravdou? Jaký je Váš Stín?

Zhlédnout ...

Moudrost, nemyšlení

Eckhart Tolle - Moudrost   Moudrost může přijít, pokud dosáhnete nemyšlení, dimenze nemyšlení uvnitř sebe. 

Zhlédnout ...

Myšlenky jsou jako oblaka

Eckhart Tolle - Myšlenky jsou jako oblaka   Můžete vás myšlenka uchopit, zachytí vaši pozornost a strhne vás s sebou a nebo můžete myšlenku pozorovat a nechat ji prostě jít.

Zhlédnout ...

Neopětovaná láska

Eckhart Tolle - O neopětované lásce   Proč není láska opětována? Proč dochází k jednostranné lásce?

Zhlédnout ...

Nic není náhoda

Eckhart Tolle - Příběh o tom, že nic není náhoda   Příběh o tom, že všechno co se ti děje, má svůj smysl. 

Zhlédnout ...

O knize Nová Země s Eckhartem Tollem a Oprah Winfrey

Eckhart Tolle a Oprah Winfrey - O knize Nová Země - Webcast   Eckhart Tolle a Oprah Winfrey rozebírají knihu Nová Země - Objevte v sobě smysl života. Do tohoto vysílání se zapojují přes skype, telefon nebo email diváci po celém světě, kteří s těmito dvěma lidmi o tomto tématu hovoří. 

Zhlédnout ...

Přítomný okamžik

Eckhart Tolle - Moc přítomného okamžiku   Zhlédnout ...

Procitnutí do přítomného okamžiku

Eckhart Tolle - Procitnutí do přítomného okamžiku   Zhlédnout ...

Špatné myšlenky

Eckhart Tolle - Špatné myšlenky   Zhlédnout ...

Vztahy a touha po druhém

Eckhart Tolle - Vztahy a touha po druhém   Jsem na cestě k probuzení, ale moje osamělost a to, že nemám životního partnera je pro mě překážkou v mém duchovním rozvoji. Dostávám se do hlubokých depresí, i přestože dělám, co můžu, abych zůstal v přítomném okamžiku, než abych stále trval na svých tužbách. 

Poslechnout si odpověď ...

Zdravé sebevědomí

Eckhart Tolle - Zdravé sebevědomí   Mohl byste rozvést problém Ega versus zdravé sebevědomí? 

Zhlédnout ...