Cesty k nalezení pravého Já

Eckhart Tolle - Nová Země - Objevte v sobě smysl života

Eckhart Tolle - Nová Země - Objevte v sobě smysl života   Knihy Martinus

 

Popis:
Kniha Nová Země odhalí naši nevědomost v duchovním smyslu. Hlavní hrdina této nevědomosti je naše ego. Egoistická mysl. Protože v každé myšlence, v každé vzpomínce, interpretaci, názoru, náhledu, reakci, emoci je pocit sebe, Já (ego). To je nevědomost v duchovním smyslu. Naše mysl, její obsah, je samozřejmě podmíněn minulostí: naší výchovou, kulturou, rodinným zázemím, a tak dále. Ústřední jádro veškeré aktivity naší mysli spočívá v jistých opakujících se a přetrvávajících myšlenkách, emocích a vzorech reakcí, s nimiž se nejsilněji identifikujeme. Obsah ega se liší od člověka k člověku, ale v každém egu funguje stejná struktura. Jinými slovy: ega se liší pouze na povrchu. V čem jsou stejná? Žijí z identifikace a separace. Když žijete prostřednictvím myslí vytvořeného Já složeného z myšlenek a emocí, což je ego, základ pro vaši identitu je iluzorní, protože myšlení a emoce jsou svou povahou velmi prchavé a pomíjivé. Takže každé ego neustále bojuje o přežití a snaží se samo sebe chránit a zvětšovat. Když to pochopíme, začneme se zajímat o nový svět. O svět lásky, o přijetí tvořivé síly vesmíru. Když s nadšením překonáte překážky v podobě nepříznivých situací, nebo lidí neochotných ke spolupráci a boj s nimi transformujete do přijetí, to bude Nová země. „A viděl jsem nové nebe a novou zemi,“ je psáno v Bibli. Základem nové země je nové nebe, tj. probuzené vědomí.

Nakladatelství: Citadella
Počet stran: 302 
Rozměr: 200 x 135 mm
Překlad: Erica di Orendi
Název originálu: A New Earth
ISBN: 978-80-89628-15-5
EAN: 9788089628155

 

 

Nová Země - Webcast
Eckhart Tolle a Oprah Winfrey rozebírají knihu Nová Země - Objevte v sobě smysl života.
Do tohoto vysílání se zapojovali přes skype, telefon nebo email diváci po celém světě.

Eckhart Tolle a Oprah Winfrey - O knize Nová Země - Webcast