Besedy

Duše K v Českém rozhlasu 2 s Jaroslavem Duškem a jeho hosty v roce 2008

"Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní," zpívá se v písni V+W, kterou si pro svůj pořad Duše "K" vybral za znělku Jaroslav Dušek. A proč DUŠE "K"? "Ká" třeba jako kosmos, nebo kyslík či květina nebo Keltové?

Jaroslav Dušek si vyprávěl s lidmi z oblasti vědy, výzkumu, objevů a vynálezů. Poučil tak nejen sebe, ale i posluchače a zároveň je zavedl do prostředí, kam by se sami nevypravili.

Vysíláno od 18. 1. 2008 do 19. 12. 2008.

  

19. 12. 2008 - Jako Košatost s Václavem Pačesem a Robertem Lombinem
Na pódiu poetické vinárny Viola se sešli Václav Pačes, Jaroslav Dušek a Roberto Lombino.

19. 12. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

21. 11. 2008 - Jako Katrin s Otakarem Dragounem
Listopadové vydání pořadu bylo ve znamení slova "KATRIN". Řeč však, jak by se mohlo zdát, nebyla o krásné dívce, ale o nejlehčí částici ve vesmíru, neutrinu. Hostem Jaroslava Duška byl Otokar Dragoun.

21. 11. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

17. 10. 2008 - Jako Kokoro s Petrem Holým
Co pro znamená pro Japonce slovo "Kokoro"? Více o jazyku, myšlení, kultuře i zvycích obyvatel "Země vycházejícího slunce" prozradil vedoucí Českého centra Tokio, japanolog Petr Holý.

17. 10. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

19. 9. 2008 - Jako Kosmos s Filipem Karfíkem
"Nikdo nic nikdy nemá míti za definitivní..." tvrdí Jaroslav Dušek i jeho host, vedoucí Katedry řeckých a latinských studií, Filip Karfík. Společně s nimi jsme se mohli vydat do starověku.

19. 9. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

20. 6. 2008 - Jako Kahraba s Jaroslavem Barešem
Pozvání do pořadu přijal profesor Jaroslav Bareš, ředitel Egyptologického muzea. Vyprávěl o výzkumu památek starověkého Egypta.

20. 6. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

16. 5. 2008 - Jako Kryoprotektant s Milošem Bartákem
Host Jaroslava Duška - prof. Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, Miloš Barták - nás zavedl na antarktický ostrov Jamese Rosse, kde stojí česká vědecká polární stanice, která nese jméno otce genetiky, českého vědce J. G. Mendla

16. 5. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

18. 4. 2008 - Jako Korunovační klenoty s Bohumilem Vurmem
Ve 28. vydání pořadu Duše "K" jsme se s hostem herce Jaroslava Duška - spisovatelem Bohumilem Vurmem - vypravili na Pražský hrad za Českými korunovačními klenoty a nejen za nimi.

 

21. 3. 2008 - Jako Kladívko s Radkem Mikulášem
Od pracovníka Geologického ústavu AV ČR RNDr. Radka Mikuláše, CSc. jsme se dozvěděli, jak i nepatrní živočichové ovlivňovali a ovlivňují tvář naší planety. Vypravili jsme se na dno oceánu či na Sibiř a zkusili si zabruslit na přírodním ledu.

 

15. 2. 2008 Jako Komunikace s Marinou Vančatovou
O dosud vyzkoušených způsobech komunikace s lidoopy a jejich úspěšnosti, ale také o používání nástrojů, citových, či uměleckých projevech a kultuře a duši vyšších primátů nás poučila primatoložka a etoložka Mgr. Marina Vančatová.

15. 2. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

18. 1. 2008 Jako Kalaallit Nunaat s Alenou a Jaroslavem Klempířovými
Pořad nese tentokrát v záhlaví velmi tajemné sousloví -"Kalaallit Nunaat". Jaroslav Dušek totiž navštívil manžele Alenu a Jaroslava Klempířovy, kteří jsou v zemi, která v jazyce původních obyvatel nese právě toto jméno, jako doma. Pojďme do Grónska...

18. 1. 2008 - Bonus - To co se do pořadu nevešlo

 

 

Duše K v Českém rozhlasu 2 s Jaroslavem Duškem a hosty v roce 2005   Duše K v Českém rozhlasu 2 s Jaroslavem Duškem a hosty v roce 2006   Duše K v Českém rozhlasu 2 s Jaroslavem Duškem a hosty v roce 2007   Duše K v Českém rozhlasu 2 s Jaroslavem Duškem a hosty v roce 2009