Besedy

Setkání v srdci - Emahó a Pjér la Šé'z
7. 6. 2014, Divadlo Kampa, Praha

Povídání s Emahó, šamanem a člověkem Ducha Země, a Pjérem la Šé'zem.

Emahó je americký Indián kmene Tewa, který vede desítky let semináře a kurzy v Evropě a Americe. Chce-li člověk navázat osobní vztah se životem, procitnout ve svém srdci a přijímat milost, nemusí vyznávat určité náboženství ani kráčet po nějaké duchovní cestě. Naprosto stačí, aby navázal spojení -- se životem, s vlastním srdcem -- a je mnoho způsobů, jak to může udělat.

Duch lidí je černý prostor. Nádherný, božský, naprosto černý prostor. Je to život. A na jeho okraji je duhové světlo, které se pohybuje. To je snové tělo každého člověka. Všichni lidé se rodí jako božské bytosti, nádherné a spontánní. Ale všechna zranění a zklamání jsou jako zrnka písku, která tohle snové tělo zanášejí. Tahle zrnka písku nás ovlivňují vevnitř, působí nemoci, problémy. Emahó učí ohňový tanec, při kterém vidí snová těla lidí, kteří tančí s ním. A s nimi pracuje. Odstraňuje všechna zrnka písku, která si s sebou táhnou jako závaží.

Neexistuje rozdíl mezi duchovním světem a světem práce a života. To, co jej stvořilo, je naše vlastní nevědomost. Jde o to, naučit lidi být nezávislými ve svém vlastním životě, aby pak mohli učit své děti, jak stát na vlastních nohou. Jak mít dobrou schopnost vlastního úsudku.

"Tou nejposvátnější modlitbou ze všech je modlitba z vašeho srdce, nikoli z knihy, nikoli z něčích úst, nikoli od nějakého světce či boha. Uvědomte si to! A sledujte závany větru." Emahó

 

Zdroj besedy: www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/274102-beseda-s-indianem-emaho-v-divadle-kampa